1RM یک تکرار بیشینه

رکورد (*)
مقدار را وارد کنید

مقدار وزنه ای را که توانسته اید بزنید وارد کنید

تعداد تکرار(*)
مقدار را وارد کنید

از حداقل 1 تا حد اکثر 10 تکرار دارای عینیت میباشد

ثبت

ورود به سایت

 

خوش آمدید

سلامتی همان چیزی است که همه ما می خواهیم  . تنها زمانی که  سالم هستیم می توانیم از تمام چیزهای خوبی که در اطراف ما اتفاق می افتد لذت ببریم .