امروز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۵۳
خانه / فدراسیون های ورزشی / فدراسیون پزشکی ورزشی

فدراسیون پزشکی ورزشی

صدور کارت بیمه خدمات درمانی ورزشی

فراخوان عضویت خدمات درمانی دانلود دریافت آیین نامه کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی ۱۳۹۸ دانلود راهنمای دریافت آنلاین کارت خدمات درمانی (عضویت آنلاین در کمیته خدمات درمانی) دانلود راهنمای دریافت خدمات درمانی جهت ورزشکار آسیب دیده دانلود سامانه خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی

بیشتر بخوانید »