امروز یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۵۰

ساعد و دست

بازویی زند اعلایی ۱۲۸

Brachioradialis نام :بازویی زند اعلاییسر ثابت : دو سوم بالایی برجستگی تیغ مانند بالای لقمه جانبی استخوان بازو سر متحرک :قاعده زایده تاج مانند ( استیلوئید ) و سطح جانبی استخوان زند اعلاعمل :خم کردن ساعد در مفصل آرنجعصب :عصب زند اعلایی ( رادیال ) ( C6 , C5 )

بیشتر بخوانید »